Privacy statement

Privacy Statement kijkditeens

 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde Privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Bedoeling is dat de privacy van personen beschermd wordt. Er is toestemming nodig voor gebruik van gegevens. Deze toestemming kan ingetrokken worden; er kan ook gevraagd worden deze gegevens te verwijderen. Hierbij dient altijd de wens afgewogen te worden tegen het belang van de organisatie om gegevens te gebruiken en te bewaren.

De organisatie moet vastleggen welke gegevens verwerkt worden en met welk doel.

Dit betreft NAW (naam,adres,woonplaats) gegevens en e-mail gegevens in de kijkditeens bestanden.

 

Nieuwe klanten geven toestemming voor het gebruik en doorgave van persoonsgegevens ten behoeve van de website van kijkditeens middels het plaatsen van een order op www.kijkditeens.nl waarin ook de Privacy Statement van kijkditeens vermeld staat.

Bij bestaande klanten wordt ervan uitgegaan dat zij geen bezwaar hebben en akkoord zijn in bovenstaand gebruik en doorgave. Mocht dit niet zo zijn dan gelieve u dit per direct bij info@kijkditeens.nl te melden.

 Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met lightspeed (webshost), La Posta (nieuwsbrieven), PostNL en Mollie voor betalingen. Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot hun activiteiten en nieuwtjes van  dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die kijkditeens verstuurt. 

 

Geen commercieel gebruik

Kijkditeens zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Kijkditeens kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.


Bewaren van persoonsgegevens

Kijkditeens bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.